Klucz do sukcesu, czyli inteligencja emocjonalna

Niewielu z nas wie czym ona jest i jak ważna jest w życiu. Tylko nieliczni odkryli, że to ona jest kluczem do odniesienia sukcesu w pracy i życiu prywatnym. Inteligencja emocjonalna, bo to o niej mowa, jest na szczęście czymś, czego można się nauczyć.

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Daniel Goleman prowadząc badania nad dalszymi losami absolwentów Harvardu zauważył, że często wybitne wyniki w nauce i maksymalnie wysoki poziom inteligencji racjonalnej, czyli zdolności logicznego myślenia, nie zapewniały sukcesów w życiu prywatnym i pracy. Niejednokrotnie biznesy zakładane przez najlepszych studentów Harvardu, mimo doskonałego planu i świetnego przygotowania, upadały po kilku latach działalności. Goleman zauważył też, że część niewyróżniających się ocenami absolwentów założyła doskonale prosperujące firmy, które przynosiły wysokie zyski swoim właścicielom. Stwierdził więc, że za odniesienie sukcesu w życiu i pracy nie odpowiada inteligencja racjonalna, ale inteligencja emocjonalna. Klucz do sukcesu, czyli inteligencja emocjonalna wprowadzenie tego terminu do psychologii zapoczątkowało wieloletnie badania nad tym złożonym pojęciem.

 

Klucz do sukcesu, czyli inteligencja emocjonalna

 

 

Według Daniela Golemana na inteligencję emocjonalną składają się takie umiejętności jak zdolność poznawania uczuć własnych i innych osób, umiejętność motywowania, samoświadomość, poprawna samoocena, wiara w siebie, samokontrola polegająca na utrzymywaniu norm uczciwości i prawości, empatia czy asertywność.
Niektórzy rozwijają te umiejętności dzięki rodzicom, inni – uczeni, że najważniejszy jest wysoki iloraz inteligencji, lekceważą je w dalszym życiu. Nie mniej jednak, wysoka inteligencja racjonalna nie wyklucza wysokiej inteligencji emocjonalnej – co więcej, inteligencji emocjonalnej bez przeszkód można się nauczyć w dorosłym wieku po prost jest to klucz do sukcesu, czyli inteligencja emocjonalna.

Jak nauczyć się inteligencji emocjonalnej?

 

emocjejpg

 

 

Na temat inteligencji emocjonalnej powstało kilka dobrych prac. Należą do nich przede wszystkim książki napisane przez Daniela Goleman’a i Briana Tracy’ego oraz poradnik „Inteligencja Emocjonalna w Biznesie” Reldana S. Nadler’a. Autorzy ci zgodnie twierdzą, że motywacja, siła woli i dojrzałość emocjonalna kształtują nasze życie w stopniu większym niż przypuszczali wcześniejsi badacze. Podkreślają, że może się zdarzyć, że osoby posiadające bardzo wysoki poziom inteligencji racjonalnej nie potrafią komunikować się z innymi i odczytywać emocji, co sprawia, że niekiedy zachowują się irracjonalnie, a nawet głupio. Samo przeczytanie wymienionych prac nie sprawi, że staniemy się świetnymi menadżerami czy że idealnie poprowadzimy nasz własny biznes. Może być ono jedynie inspiracją do zmiany naszego myślenia o nas samych. Wskazaniem nam, dlaczego nasze świetne plany biznesowe okazują się być porażką. Pomóc mogą nam za to różnego rodzaju psychoterapie i treningi interpersonalne, a także opanowanie technik relaksacyjnych i medytacji.

Klucz do sukcesu, czyli inteligencja emocjonalna. Co można zyskać?

 

Ucząc się inteligencji emocjonalnej, dowiemy się jak w jeszcze większym stopniu kształtować nasze życie codzienne oraz sytuację zawodową. Poznanie czym jest inteligencja emocjonalna może sprawić, że przestaniemy ulegać nieokiełznanym popędom i niekontrolowanym emocjom. Dzięki czemu staniemy się lepszymi pracownikami, kierownikami czy też właścicielami własnych biznesów. Odczytując ludzkie emocje i umiejąc je wykorzystywać, zdobędziemy zaufanie klientów czy zmotywujemy podwładnych do solidniejszego wykonywania obowiązków.

Written by: Cezary Łukasik

Dodaj komentarz

1 komentarz